Fläktar – reservdelar

Reservdelar passande till Neuero, Vestmek, Agro.

Fläkthjul,fläkthus, lager och mycket annat.

Snabba leveranser för korta stillestånd, leveranser under kvällar och helger är inga problem.

  • Nu är vi Vestmek.

    Under våren 2020 har Stubb AB förvärvat produktnamnet Vestmek från Rekordverken AB, i förvärvet ingick ett stort antal reservdelar och tillbehör, i fortsättningen skall ni som har Vestmekprodukter vända er till oss, om ni inte redan gör det:-) Kontakta oss för mer information!